طراحی سایت خبرگزاری و پایگاه خبری

خبرگزاري و خبررساني يکي از مهمترين ارکان توسعه هر کشور در عصر ديجيتال ميباشد. در فضاي مجازي که هر فرد ميتواند با استفاده از
شبکه هاي اجتماعي مانند: فيسبوک، توئيتر، تلگرام و اينستاگرام خبر يا شايعه خود به گوش ميليون ها نفر برساند، نقش خبرگزاري معتبر جهت تاييد يا رد خبر
بسيار پر رنگ است .
گروه نرم افزاري طراوان با استفاده از تجربيات افراد با سابقه در حوزه خبرنگاري، نرم افزار مديريت خبرگزاري و پايگاه خبري خود را توسعه داده است.سرعت، امنيت،
و راحتي کار با نرم افزار از اصول مهم اين محصول ميباشد .
مخاطبين محصول
تمامي سازمان ها و گروه هايي که در امر اطلاع رساني صحيح خود را مسئول مي دانند، ميتوانند با استفاده از نرم افزار مديريت خبرگزاري  طراوان
پايگاه خبري يا خبرگزاري خود را تاسيس کنند .

نمونه سايت پايگاه خبري و خبرگزاري

همچنين افراد ميتوانند با مراجعه به سايت سامانه جامع رسانه هاي کشور جهت دريافت مجوز پايگاه خبري يا خبرگزاري اقدام کنند .

 امکانات محصول :
 مديريت همزمان چند زبان در خروجي
 مديريت کاربران
 تعريف کاربر جديد
 تعيين دسترسي به بخش هاي مختلف سامانه
 تعيين نقش کاربر در سامانه ) خبرنگار، دبير و سردبير(
 تعيين دسترسي بر اساس سرور و زبان )عضويت، انتشار خبر، خروج از انتشار، مشاهده نظرات و تاييد نظرات(
 مشاهده عملکرد کاربران
 مشاهده تغييرات سيستم
 مديريت اخبار
 امکانات خبر
 تعيين زبان براساس دسترسي
 تعيين نوع خبر
 روتيتر
 تير
 ليد
 تگ
 اخبار مرتبط
 منبع خبر
 خبر توليدي
 عکس خبر
 جايگاه نمايش خبر )سرويس اصلي و نمايش بيشتر(
 تعيير تاريخ انتشار
 متن خبر با ويرايشگر پيشرفته
 گزارش تصويري
 درج فيلم از بانک مديا
 درج فيلم از آپارات
 مديريت دريافت يا عدم دريافت نظرات
 امکان انتشار در کانال تلگرام
 امکان پيش نمايش خبر در سايت خروجي
 فهرست اخبار و گردش خبر
 اخبار درحال توليد
 اخبار ارسالي
 اخبار دريافتي
 اخبار برگشتي
 اخبار منتشر شده
 اخبار خروج از انتشار
 اخبار تعليق شده
 امکان چيدمان خبر در جايگاه بر اساس دسترسي
 مشاهده و تاييد نظرات بر اساس دسترسي
 مديريت وب سايت
 سرويس اخبار
 امکان تعريف کليد واژه و شرح براي هر سرويس
 مديريت دريافت اخبار در سرويس
 مديريت نمايش اخبار هر سرويس در خروجي
 مديريت تگها
 مديريت تک صفحه مانند درباره ما و ارتباط با ما
 مديريت گالري تصاوير )آگهي هاي تصويري(
 مديريت آگهي ها متني
 زمان شروع و پايان نمايش آگهي متني
 تعداد کليک هر آگهي
 اولويت نمايش در خروجي
 مديريت مديا
 ارسال و مديريت تصاوير
 ارسال همزمان چنديدن تصوير
 امکان برش، تغيير سايز چرخش عکس
 امکان ساخت عکس در ابعاد مختلف جهت نمايش بهينه در سايت خروجي
 ارسال و مديريت فيلم
 امکان دريافت عکس نماينده فيلم جهت نمايش در سايت خروجي
 ارسال و مديريت فايل
 امکان دريافت عکس نماينده فايل جهت نمايش در سايت خروجي
 آمار بازديد
 آمار بازديد از سايت
 آمار اخبار بر اساس زبان و سرويس
 آمار لحظهاي مراجعه کنندگان به سايت
 آمار يک ماه گذشته از مراجعه کنندگان به سايت
 آمار بر اساس ساعت مراجعه به سايت
 آمار بر اساس روزهاي هفته مراجعه به سايت
 آمار بر اساس مناطق جغرافيايي
 آمار بر اساس دستگاه و مرورگر
آمار بر اساس تکنولوژي استفاده شده کاربر
آمار پربازديدترين اخبار در بازه زماني مشخص

چندين نمونه فعال :

nournews.ir
eslahaatpress.com
theaterforum.ir
noorphoto.ir

براي ،مشاوره و سفارش  به سايت طراوان مراجعه کنيد.وبا  شماره زير تماس حاصل نمائيد.
Www.travan.ir
091125442438
خانم ناديا وطن خواه

طراحی سایت خبرگزاری و پایگاه خبری